Tervetuloa Ydinasian äärelle!

Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ydinasia-hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. Kun osaaminen kehittyy, ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyiksi palvelujen äärellä paremmin. Meidän kaikkien asiointi on helpompaa, kun palvelujen suunnittelussa on huomioitu erilaiset palvelujen käyttäjät.

Kielellisen saavutettavuuden taitoja tarvitaan yhä enemmän, sillä yhteiskuntamme muuttuu. Muutoksia tapahtuu muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • lainsäädäntö uudistuu (esimerkkinä uusi digipalvelulaki)
  • väestömme moninaistuu (joukossamme on esimerkiksi enemmän maahanmuuttajia)
  • palvelut digitalisoituvat (kaikkia asioita ei voi enää hoitaa kasvotusten)
  • palvelut pyrkivät kustannustehokkuuteen (asioiden hoitamiseen varataan vähemmän aikaa).
Papunet kuvapankki, tuki kommunikaatiossa, © Sclera, muokkaus Maarit Mykkänen, Virpi Puikkonen, Savas ja Mainostoimisto Ad Kiivi Oy.
Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera.

Voit lukea kielellisestä saavutettavuudesta lisää uudesta blogitekstistämme Mikä ihmeen kielellinen saavutettavuuus? Pääset blogiin myös painamalla oikealla olevaa painiketta. Mobiililaitteessa painike on alapuolella.

Podcast, Facebook ja YouTube

Hankkeen toiminta-alue ja hankkeen aika:
Hanke toimii Pohjois-Savon alueella, mutta pääasiassa kuitenkin Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Hankeaika on 1.2.2021–31.12.2022.

Hankkeen rahoittaja:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Hankkeen toteuttajat:
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Ydinasia-hankeen osapuolten logot: Humak, Savonia, Kuopio, Siilinjärvi.

Verkkosivun saavutettavuusseloste
Tietosuojaseloste ESR-hankkeisiin osallistuville
Savonia-ammattikorkeakoulun tietosuojaseloste