Tervetuloa Ydinasioiden äärelle!

Nämä verkkosivut palvelevat vuoden 2023 alusta alkaen materiaalipankkina. Ydinasia-hankkeessa tuotettu kielellisen saavutettavuuden materiaali on vapaasti kaikkien sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattilaisten käytettävissä. Materiaaleja voi käyttää niin osaamistarpeiden selvittämisessä, itsenäisessä opiskelussa kuin työhön perehdyttämisessäkin. 

Materiaalipankki sisältää hankkeessa tuotetut 

  • Blogit 
  • Podcastit 
  • Videot 
  • Ydinasiat (Ydinasiat: Kielellisen saavutettavuuden työkalu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille) 

Linkit

Ladattava pdf-tiedosto kielellisen saavutettavuuden työkalusta. Tulossa vuoden 2023 alussa!

Ydinasia-hankkeen soittolistalla YouTubessa on video- ja podcast-sarjat sekä seminaaritallenne.

Ydinasia-hankkeen Facebookia ei päivitetä 31.12.2022 jälkeen.

Lisätietoa Ydinasiat-työkalusta

Ydinasiat-työkalu on syntynyt hankkeessa nimeltä Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa (2021–2022). Hankkeessa luotiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille mahdollisuuksia ottaa haltuun tietoa ja taitoja, joilla parantaa kielellistä saavutettavuutta kasvokkaisissa ja digitaalisissa palveluissa. Kielellistä saavutettavuutta tarkasteltiin erityisesti niiden asiakkaiden näkökulmasta, joilla on eri syistä johtuvia kielellisiä haasteita. Ydinasia-hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. Kun osaaminen kehittyy, ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyiksi palvelujen äärellä paremmin. Asiointi on helpompaa kaikille, kun palvelujen suunnittelussa on huomioitu erilaiset palvelujen käyttäjät.

Hankkeessa toteutettiin kielelliseen saavutettavuuden teemoihin liittyviä etä- ja lähikoulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Pohjois-Savossa. Hankkeessa toimi myös erilaisista kielenkäyttäjistä koostunut, sosiaali- ja terveysalan palveluita testannut testiryhmä. Testiryhmä toi arvokasta tietoa palveluiden kehittäjille moninaisten kielenkäyttäjien näkökulmista. Lisäksi hankkeessa syntyi mm. video- ja podcast-sarja sekä blogikirjoituksia.

Ydinasiat-työkalun sisältö on syntynyt hankkeen toimenpiteiden aikana. Olemme hyödyntäneet työkalun koostamisessa myös jo aiemmin julkaistua tietoa kielellisen saavutettavuuden teemoista.

Kielellinen saavutettavuus tarkoittaa Oikeusministeriön mukaan sitä, että asiakas tai potilas on tietoinen palveluista ja siitä, että henkilö saa palvelua, tulee ymmärretyksi, ymmärtää hoitoa koskevat ohjeet ja kykenee siten ottamaan itse vastuuta hoidostaan.  Oikeusministeriön julkaisu 33/2018, Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluissa. Painopisteenä kielellinen saavutettavuus. Sivu 11.

Hankkeen toiminta-alue ja hankkeen aika:
Hanke toimi Pohjois-Savon alueella, mutta pääasiassa kuitenkin Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Hankeaika on 1.2.2021–31.12.2022.

Hankkeen rahoittaja:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Hankkeen toteuttajat:
Hanketta toteuttivat yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Projektipäällikkö Tanja Gavrilov, tanja.gavrilov(at)humak.fi, 040 034 9368

Ydinasia-hankeen osapuolten logot: Humak, Savonia, Kuopio, Siilinjärvi.
Tietoa henkilötietojen käsittelystä verkkosivuilla
Saavutettavuusseloste ja henkilötietojen käsittely