Videot

Videosarja

Tässä 5-osaisessa videosarjassa uppoudumme viiteen erilaiseen asiakkaaseen ja asiakastilanteeseen, joissa kielellinen saavutettavuus toteutuu. Sarja seuraa asiakkaiden matkaa pitkin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelupolkua ajanvarauksesta tilaan saapumiseen, ilmoittautumisesta vastaanottoon ja aina jatko-ohjeisiin saakka. Jokaisessa palvelupolun osuudessa hyödynnämme aina yhtä asiakkaan tarpeisiin sopivaa erilaista kielellistä menetelmää. Nämä ovat: kielellinen saavutettavuus, tulkatut tilanteet, tilojen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa, kuvakommunikointi ja selkokieli.   

Tehtävävideo

Tallenteet

Videosarja on tuotettu hankkeessa Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Hankkeen rahoittaja:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. 

Hankekumppanit:
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta  

Videoiden käsikirjoitus: 
Tanja Gavrilov, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu  
Minna Kaija-Kortelainen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu  
Soilimaria Korhonen, selkoviestinnän asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Marjukka Nisula, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu  
Aatu Saali, hankekoordinaattori, Siilinjärven kunta  
Sanna Soininen, hanketyöntekijä, Kuopion kaupunki  

Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu 

Videotuotanto: BrainyDay Visual Oy 

Hankkeen julkaisutoimikunta:
Soilimaria Korhonen, Savonia-ammattikorkeakoulu; Lena Segler-Heikkilä, Humanistinen ammattikorkeakoulu; Hanna-Kaisa Turja, Humanistinen ammattikorkeakoulu; Riikka Törnroos, Satasairaala.