Blogi

Ydinasia-hankkeen toimituskunta

Hanna-Kaisa Turja, Humak, hanna-kaisa.turja(at)humak.fi
Lena Segler-Heikkilä, Humak, lena.segler-heikkila(at)humak.fi
Riikka Törnroos, Satasairaala, riikka.tornroos(at)satasairaala.fi
Soilimaria Korhonen, Savonia, soilimaria.korhonen(at)savonia.fi

Kuvat viestinnän tukena

Tässä blogissani tarkastelen kuvia ja niiden merkitystä viestinnän sekä markkinoinnin näkökulmasta sisällöntuottajan silmin. En unohda blogissani myöskään kielellisen saavutettavuuden näkökulmaa. Kuvillakin voi kertoa ja tukea sanomaa ja saavuttaa erilaisia kohderyhmiä. Kuvat ovat itseasiassa todella vahvoja viestin välineitä. Omien ajatusten ilmaisuun kannattaa nähdä vaivaa, vaikka ne olisivatkin vaikeita sanoittaa. Itselle hyvin tärkeästä tai vaikeasta asiasta voi …

Ydinasia-hanke – oikealla asialla

Blogitekstin kirjoittaja: Aatu Saali Ydinasia-hanke – oikealla asialla  Ydinasia-hanke on toteuttanut ensimmäisen kierroksen osaamiskartoituksestaan. Osaamiskartoitus toteutettiin verkkokyselynä, jossa kartoitettiin Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osaamista kielellisen saavutettavuuden saralla. Vastauksia ensimmäiseen kierrokseen saatiin 80 kappaletta. Siilinjärven osuus vastauksista on 60 prosenttia ja Kuopion henkilöstön osuus on 40 prosenttia. Suurin osa vastaajista työskentelee …

Helppo polku asiakkaalle

Helppo ja yhdenvertainen asiakaspolku kaikille terveydenhuollon asiakkaille on kaunis tavoite. Asiakaspolulla tarkoitetaan asiakkaan matkaa terveydenhuollon järjestelmässä. Ensimmäinen askel voi olla tiedonhaku, toinen ajanvaraus, kolmas ilmoittautuminen, neljäs lääkärillä käynti. Viimeinen askel voi olla Kanta-järjestelmästä luettava potilaskertomus. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen jokaisessa vaiheessa voi olla haasteellista.     Tasavertaista ja saavutettavaa Asiakkaan reitti terveyspalveluissa ei saisi olla sama …

Saavutettavuutta lisäämässä — osallisuutta kehittämässä

Blogitekstin kirjoittaja: Minna Kaija-Kortelainen  Tässä blogikirjoituksessa pohdin sitä, miten erilaisten ryhmien kielellistä saavutettavuutta ja osallisuutta on mahdollista kehittää erilaisten ryhmien osalta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Saavutettavuus osana hyvää hallintoa lähtee jo perustuslaista. Hyvän hallinnon lähtökohtana on se, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi. Asiointia järjestettäessä on kiinnitettävä riittävää huomiota hallinnossa asioivien tarpeisiin. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat hallintolain (434/2003) mukaan myös palveluperiaate, …

Mikä ihmeen kielellinen saavutettavuus?

Moni saattaa pohtia, mitä kielellisen saavutettavuuden käsitteellä tarkoitetaan, sillä se ei ole vielä vakiintunut puheissa ja kirjoituksissa esteettömyyden ja saavutettavuuden tapaan. Ydinasia-hanke (2021–2022) kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista sosiaali- ja terveysalalla, ja lisää osaltaan tämän tärkeän käsitteen tunnettuutta. Kerrataan blogin alkuun lyhyesti lähikäsitteiden merkityksiä: esteettömyyden käsite pitää sisällään ajatuksen kaikkien tasavertaisesta fyysisestä pääsystä eri paikkoihin ja osallistumisen mahdollisuuksista erilaisiin …