Vielä yksi juttu! Ydinasia-hankkeen kuulumisia hankkeen loppumetreiltä

Yleinen

Blogin kirjoittaja: tulkki, lehtori ja projektipäällikkö Tanja Gavrilov, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ydinasia-hanke käynnistyi tilanteessa, jossa yhteiskunta ja koko maailma eli poikkeuksellista koronapandemian aikaa. Hanketoiminta ja hanketiimin työskentely alkoi ja jatkui läpi koko hankkeen pääasiassa verkkovälitteisesti. Pandemian aikana hankkeen ja kielellisen saavutettavuuden teemat sosiaali- ja terveysalalla nousivat esille monin tavoin. Koronaan liittyvissä toimintaohjeissa tarvittiin kuvia tekstien rinnalle ja lisääntyvissä etäpalveluissa alettiin kiinnittää huomiota uudenlaisiin vuorovaikutustaitoihin. Hankkeen aikana sosiaali- ja terveysala oli kaikin tavoin suuren muutoksen äärellä. Hyvinvointialueille siirtyvät palvelut aiheuttivat pohdittavaa myös hankkeessa.

Sairaalarakennuksen yläpuolella on hoitavat kädet.

Papunet-kuvapankki, papunet.net, Kuvako. Alareunassa EU:n lippulogo.

Hanketoimenpiteet etenivät kaikesta huolimatta aikataulun mukaisesti. Saimme vietyä läpi toimenpiteitä, joita olimme hankehakemukseenkin kirjanneet. 

Koostan tässä kirjoituksessa lyhyesti hankkeen tapahtumia ja tuloksia. Laajempi katsaus hankkeen toiminnasta valmistuu vuoden 2023 alussa.  

Alkuvaiheen toimenpiteitä

Hankkeen alkuvaiheessa teimme kartoituksen, jossa tarkastelimme hankekumppaneiden valitsemia palvelupolkuja ja niiden kielellistä saavutettavuutta. Siilinjärvellä tarkastelimme hoitotarvikejakelun ja Kuopiossa diabeteksen hoidon palvelupolkua. Valokuvasimme tiloja ja kuulimme palvelupolulla työskenteleviä ammattilaisia. Näiden polkujen äärellä toteutimme myös testiryhmätoimintamme testaukset, ja näitä polkuja pyrimme hankkeen aikana kehittämään. 

Kysyimme hankkeen alussa pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveysalalla toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten näkemyksiä heidän kielellisen saavutettavuuden osaamisen tasosta sekä osaamistarpeista. Kyselyn tuloksia käytettiin koulutusten suunnittelun tukena.  

Hankekoulutukset ja hankkeeseen osallistuneet ammattilaiset  

Järjestimme hankkeessa sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville ammattilaisille koulutuksia ja työpajoja, joissa tarjottiin kielellisen saavutettavuuden työkaluja sekä niiden käytön harjoittelua. Koulutusten ja koko hankkeen lähtökohtana oli kehittää  ammattilaisten kielellisen saavutettavuuden osaamista erityisesti haavoittuvassa asemissa olevien asiakkaiden näkökulmasta. 

Koulutukset toteutettiin koronapandemian vuoksi pääasiassa etänä. Etäkoulutuksissa kävi 110 pohjoissavolaista kohderyhmiin kuuluvaa ammattilaista. Yli puolet heistä osallistui useampaan koulutukseen. Koulutuksen teemoja oli kuusi: vuorovaikutus, kuvat kommunikoinnissa, erilaiset kielenkäyttäjät, selkokieli, tulkatut tilanteet ja etävuorovaikutus. Kukin koulutuksista järjestettiin useamman kerran.  

Koulutuksia jalkautettiin myös hankekumppaneiden Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan henkilöstön keskuuteen. Näiden lähikoulutusten teemoiksi toivottiin kuvien käyttöä ja selkokieltä. Koulutuksiin osallistui noin 100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. 

Hankkeeseen osallistui ammattilaisia myös muilla tavoin. Nämä osallistujat antoivat hankkeelle työpanostaan muun muassa hankeviestintään ja testiryhmien ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Hankkeen testiryhmätoiminnan tärkeänä osana oli tulkit, jotka mahdollistivat testiryhmien äänen esiintuomisen. 

Testiryhmätoiminta

Hankkeen testiryhmä tarkasteli Kuopiossa ja Siilinjärvellä valittuja palvelupolkuja kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Testiryhmän kokosimme mm. lehti-ilmoittelun kautta ja sidosryhmiemme kautta. Ryhmässä oli muun muassa maahanmuuttajia, viittomakielisiä, näkövammaisia sekä senioreita.  

Ryhmä testasi ja antoi palautetta valittujen palvelupolkujen verkkosivuista sekä fyysisistä tiloista. Ryhmä kommentoi myös yleisesti kokemuksiaan sosiaali- ja terveysalan palveluista. Tapasimme ryhmiä Learning Cafe -tapaamisissa ja tutustuimme yhdessä Siilinjärven uuteen terveyskeskukseen. Testiryhmältä saatu tieto välitettiin eteenpäin koulutuksissa ja tietoa hyödynnettiin hankemateriaalien laatimisessa.  

Hankeseminaari nosti esiin kielellisen saavutettavuuden ydinasioita

Hankeseminaari lokakuussa 2022 kokosi väkeä niin paikan päälle Kuopioon kuin verkkoonkin. Hybridiseminaarin suunnittelussa, toteutuksessa ja palautekeskustelussa huomioitiin kielellinen saavutettavuus monin tavoin. Seminaariviestinnässä pyrittiin selkeän kielen käyttöön, ja kohderyhmät huomioitiin esimerkiksi tulkkausjärjestelyissä. 

Seminaaripuheenvuoroissa esiteltiin hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. Puheenvuoron saivat myös testiryhmä, saavutettavuusasiantuntija sekä selkokielen asiantuntijat. Paneelikeskustelu keskittyi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kielellisen saavutettavuuden kysymyksiin. Seminaarin aikana oli mahdollista vierailla pimeässä kahvilassa, jossa kahvia tarjoilivat Keski-Suomen ja Pohjois-Savon näkövammaiset. Kokemus herätteli näkeviä ihmisiä uusien asioiden äärelle. 

Seminaarin kokemuksista voit lukea lisää verkkosivultamme. Seminaaritallenne on katsottavissa YouTubessa 

Verkkosivujen muutos viestintäkanavasta materiaalipankiksi 

Hanke on viestinyt ja viestii hankkeen päättymisenkin jälkeen verkkosivujensa kautta. Verkkosivut palvelevat vuoden 2023 alusta alkaen materiaalipankkina, eikä sivuja enää varsinaisesti päivitetä. Materiaalipankin sisältö on kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käytössä toistaiseksi. Materiaaleja voi hyödyntää niin osaamistarpeiden selvittämisessä, itsenäisessä opiskelussa kuin työhön perehdyttämisessäkin. 

Materiaalipankista löytyy hankkeessa syntyneet blogikirjoitukset sekä linkit podcast- ja videosarjoihin. Ydinasiat-välilehdellä on verkkomuotoisena esillä työkalu, jonka sisältö on saatavilla myös PDF-muodossa. Työkalun nimi on Ydinasiat. Kielellisen saavutettavuuden työkalu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Työkalun avulla lukija voi mitata omia taitojaan kielellisessä saavutettavuudessa, huomata kehittämistarpeensa ja ottaa haltuun kielellisen saavutettavuuden ydinasioita. Työkalun lähdeluettelot ohjaavat osaltaan lukijaa kehittämään osaamistaan kielellisen saavutettavuuden teemoissa. 

Punaiseen paitaan pukeutunut henkilö kiittää hymyillen ja käsi sydämellä. Papunet-kuvapankin kuva.

Kuva: Papunet-kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC. Alareunassa EU:n lippulogo.

Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille. Kiitos ohjausryhmä, testiryhmä, koulutuksiin osallistujat, seuraajat, hankekumppanit ja kaikki hankkeessa jollain tavalla vaikuttaneet!  

Blogin kirjoittaja: tulkki, lehtori ja projektipäällikkö Tanja Gavrilov

Last modified: 20.1.2023