Ydinasia-hanke – oikealla asialla

Yleinen

Blogitekstin kirjoittaja: Aatu Saali

Ydinasia-hanke – oikealla asialla 

Osaamiskartoitukseen osallistuneiden taustatiedot. Vastaajia Siilijärveltä 60 % ja Kuopiosta 40 %.

Taustatiedot vastaajista. Kuva: Aatu Saali

Ydinasia-hanke on toteuttanut ensimmäisen kierroksen osaamiskartoituksestaan. Osaamiskartoitus toteutettiin verkkokyselynä, jossa kartoitettiin Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osaamista kielellisen saavutettavuuden saralla.

Vastauksia ensimmäiseen kierrokseen saatiin 80 kappaletta. Siilinjärven osuus vastauksista on 60 prosenttia ja Kuopion henkilöstön osuus on 40 prosenttia. Suurin osa vastaajista työskentelee terveydenhuollon parissa mm. hoitajina, lääkäreinä tai fysioterapeutteina. Esimiehiä vastasi kyselyyn 10 kappaletta.

Vastauksista löytyy niin hyviä kuin myös huolestuttaviakin asioita. Saavutettavuuden määritelmä tiedetään olevan uutena terminä ja asiana melko hankala ymmärtää. Vastaajista kuitenkin 85 prosenttia tietää edes jotakin saavutettavuuden määritelmästä. On hienoa nähdä saavutettavuuden arkipäiväistyvän kokoajan. 15 prosenttia vastaajista ei tiedä saavutettavuuden määritelmää.

Kielelliset haasteet työtehtävissä

Vastaajista 97,5 % kertoi kohdanneensa kielellisiä haasteita työssään. Vastaukset on esitetty graafisesti palkkeina.

Kielelliset haasteet työssä.
Kuva: Aatu Saali.

Kielelliset haasteet sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä ovat arkipäivää. Vastaajista 97,5 prosenttia kertoo kohtaavansa kielellisiä haasteita työssään vähintään muutamia kertoja vuodessa. Näitä haasteita esiintyy esimerkiksi muistisairaiden kanssa, joilla on vaikeuksia ymmärtää annettuja ohjeita, ja joiden sanavarastot ovat pienentyneet niin, että itseilmaisussa on haasteita. Ongelmia esiintyy myös muun muassa ikääntyneiden, maahanmuuttajien ja viittomakielisten kanssa. Haasteellisimpina tilanteina pidetään yhteisen kielen puuttumista, etäkommunikaatioita sekä kulttuurieroista johtuvia haasteita. 

Huolestuttavin asia osaamiskartoituksen tuloksissa on koulutuksen puute. Vaikka kielelliset haasteet sosiaali- ja terveysalan kentällä ovat erittäin yleisiä, vastaajista vain viisi prosenttia kertoo saaneensa koulutusta saavutettavuudesta. Koulutusta on saatu mm. digipalvelulaista (306/2019) sekä digitaalisten alustojen saavutettavuudesta. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen osalta koulutuksia ei ole mainittu, vaikka noin 60 prosenttia vastaajista kertoo esimerkiksi käyttävänsä tulkkeja töissään. Koulutuksen puutteen voi nähdä myös kielellisten oikeuksien lainsäädännön tietämyksessä. 40 prosenttia ei tunne kielellisiä oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä ollenkaan.

Ympyrässä kuvattu tulkkien tarve työssä. 58,7% kertoo käyttävänsä tulkkia työssään.

Tulkkien käyttö työssä.
Kuva: Aatu Saali

Mitä sanoit? -työpajat

Ydinasia-hanke on siis oikealla asialla ja tarve hankkeelle on iso. Ydinasia-hanke tulee järjestämään syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana viisi erilaista kielellisen saavutettavuuden työpajaa Kuopion ja Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstölle. Työpajoissa tullaan käymään läpi niin saavutettavuuden perustietoja lainsäädännön ja ohjeistusten kautta, kuin ihan konkreettisia keinoja selkeän ja ymmärrettävän kielen toteuttamiseen jokaisen päivittäisessä työssä.

Infograafina tulokset sosiaali- ja terveyspalveluhenkilöstön osaamiskartoituksesta.

Infograafi tuloksista.
Kuva: Aatu Saali

 

Blogitekstin kirjoittaja: Aatu Saali, Hankekoordinaattori Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Last modified: 3.9.2021