Linkit

Kielelliseen saavutettavuuteen liittyviä hyödyllisiä linkkejä:

Kuvakommunikointi 

Gavrilov, Tanja 2020. Kuvakommunikointi kuuluu kaikille. AMK-lehti/UAS journal. 

Gavrilov, Tanja 2020. Hanketyössä kehitetyt kuvat tukevat kielellistä saavutettavuutta. Päivystävät humanistit –blogisarja. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viitattu 13.5.2020. 

Gavrilov, Tanja 2019. Kuvan rooli monikulttuurisissa kohtaamisissa vahvistuu. KUVAKO-hankkeen blogi. Viitattu 13.5.2020. 

Gavrilov, Tanja & Havimäki, Johanna 2019. KUVAKO-kuvan rakennusaineita. Marja Eskel & Erja Anttonen (toim.) KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa, s. 53-65.Helsnki: Humanistinen ammattikorkakoulu. 

Papunet 2020. Kuvat kommunikoinnissa. Kehitysvammaliitto. 

Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Oikeusministeriö 2018. Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluissa Painopisteenä kielellinen saavutettavuus. Selvityksiä ja ohjeita 33/2018. 

Skogberg, N., Koponen, P., Lilja, E., Austero, S., Achame, S. & Castaneda A. E. 2021. Access to information, preventive measures and working conditions during the coronavirus epidemic ‒ Findings of the population-based MigCOVID Survey among persons who have migrated to Finland. Discussion paper 8/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Monikulttuuriset työyhteisöt

Keihäs, Laura 2021. Kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentaminen. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 128. Turku: Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://tempo.humak.fi/kulttuurisesti-moninaisen-tyoyhteison-rakentaminen/

Kielellinen saavutettavuus digipalveluissa 

Celia https://www.celia.fi/

Kervinen, Mari 2020. Digipalvelujen selkeä ja ymmärrettävä kieli – sisällöntuottajien näkemyksiä kielellisestä saavutettavuudesta. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Erityisryhmien viestintä 

Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/344887/DIAK_Opetus_5.pdf?sequence=5

Alanen, A., & Hirvonen, M. (2013). Esipuhe: Erityisryhmien viestintä ja viestinnän esteettömyys. Puhe Ja Kieli, 33 (3), 85–89.  

Työkaluja saavutettavaan viestintään 

WHO. Principles for effective communications. UNDERSTANDABLE

Lehto, Topi 2015. Selkograafinen suunnittelu – saavutettavan viestin visuaalinen muotoilu. Maisterivaiheen opinnäytetyö. Median laitos. Aalto-yliopisto. 

Selkokieli  

Selkokeskus https://selkokeskus.fi/

Selkokielen toimenpideohjelma 2019–2022
https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/02/Selkokielen-toimenpideohjelma-2019.pdf

Puhe ja kieli -lehden selkokieltä käsittelevä teemanumero https://journal.fi/pk/issue/view/6217

Selkosanomat https://selkosanomat.fi/

Lätta Bladet https://ll-bladet.fi/

Yle Uutiset selkosuomeksi https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/

Yle Nyheter på lätt svenska https://arenan.yle.fi/audio/1-50362086

Tietoa aluevaaleista selkokielellä ja viittomakielellä https://vaalit.fi/tietoa-aluevaaleista-selkokielella-ja-viittomakielella

Kuurojen palvelusäätiön tekemät oppaat, laaja valikoima eri aiheita, mm. muistisairaus, migreeni, Parkinson, aivoterveys jne. https://kpsaatio.fi/apua-arkeen-viittomakielella/passi-ohjelma/selkokielisia-oppaita/#jump_kaikkiselkokieliset

OmaKanta selkokielellä
https://www.kanta.fi/documents/20143/141748/Kanta-palvelujen-esite-omakanta-tutuksi.pdf

Kela selkokielellä https://www.kela.fi/web/selkosuomi

Selkokirjallisuudesta https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/selkokirjatietokanta/

Tutkimuksia selkokielestä https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/ihmisia/

Nieminen, Riikka. 14.5.2021. Selkoa selkokielestä – kohti saavutettavaa kieltä. Plural-blogi. Tampereen yliopisto. 

Juusola, Markku 2019. Selkokielen tarvearvio. Selkokeskus. Kehitysvammaliitto ry. 

Vanhatalo, Ulla 30.4.2020. Selkokieli olisi tavoittanut maahanmuuttajat –”Koronavirus näyttää monissa maissa iskevän kovaa eri kielivähemmistöihin. Mielipidekirjoitus. Mediuutiset. 

Kielelliset oikeudet 

Rönnberg, Marika 2020. Kielelliset ja kulttuuriset oikeudet yhdenvertaisuuden taustalla. Teoksessa Karjalainen, A-L. & Wallenius-Penttilä, K. (toim.). Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä. s. 11-26. Diak Opetus 5. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

Ydinasia-hankeen osapuolten logot: Humak, Savonia, Kuopio, Siilinjärvi.