Testiryhmät

Ydinasia-hankkeessa koottiin kevään ja syksyn 2021 aikana testiryhmiä, jotka testaavat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Testiryhmät antavat arvokasta palautetta siitä, kuinka palveluja voisi kehittää helppokäyttöisemmiksi.

Testiryhmän toiminnasta tiedotetaan tällä sivulla. Testiryhmien toiminta alkoi syksyllä 2021 ja se jatkuu vuoden 2022 puolella.

Lisätietoja testiryhmistä

Ydinasia-hankkeen tavoite on parantaa kielellistä saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhoidon palveluissa. Palveluja ovat esimerkiksi asiakaskohtaamiset, ajanvaraus ja verkkosivut.

Testiryhmissä arvioidaan esimerkiksi,

  • miten helppoa tiedon löytäminen on verkkosivuilta
  • onko sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksissa helppo liikkua
  • onko hoitoon ja tutkimuksiin helppo hakeutua
  • ovatko saadut ohjeet ymmärrettäviä.

Ydinasia-hankeen osapuolten logot: Humak, Savonia, Kuopio, Siilinjärvi.