Testiryhmät

Ydinasia-hankkeessa koottiin kevään ja syksyn 2021 aikana testiryhmiä, jotka testasivat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Testiryhmät antoivat arvokasta palautetta siitä, kuinka palveluja voisi kehittää helppokäyttöisemmiksi.

Testiryhmän toiminnasta tiedotettiin tällä sivulla. Testiryhmien toiminta alkoi syksyllä 2021 ja se jatkui vielä vuoden 2022 puolella.

Lisätietoja testiryhmistä

Ydinasia-hankkeen tavoite oli parantaa kielellistä saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhoidon palveluissa. Palveluja olivat esimerkiksi asiakaskohtaamiset, ajanvaraus ja verkkosivut.

Testiryhmissä arvioitiin esimerkiksi,

  • miten helppoa tiedon löytäminen oli verkkosivuilta
  • oliko sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksissa helppo liikkua
  • oliko hoitoon ja tutkimuksiin helppo hakeutua
  • olivatko saadut ohjeet ymmärrettäviä.

Ydinasia-hankeen osapuolten logot: Humak, Savonia, Kuopio, Siilinjärvi.