Kielellisesti saavutettavat tilat

Tilat vuorovaikutuksessa

Julkisissa tiloissa, kuten sosiaali- ja terveysalan tiloissa, pitäisi kaikkien voida liikkua ja asioida tasavertaisesti, kielestä riippumatta. Tasavertaisissa tiloissa kaikki asiakkaat ja potilaat tietävät, minne täytyy mennä ja mitä reittiä pitkin. Tasavertaisessa tilassa kaikkien on voitava myös käyttää omaa kieltään ja omaa tapaansa kommunikoida.

Kun tiloja halutaan kehittää niin, että kommunikointimahdollisuudet paranevat, huomiota on kiinnitettävä niin arkkitehtuuriin kuin kalustukseenkin. Kalusteet sijoitetaan usein vain puhutun ja kirjoitetun kielen käyttöä varten, mutta yhtä lailla myös viittomakielisen keskustelun on onnistuttava erilaisissa paikoissa. Kun näkeminen ja kuuleminen on esteetöntä, osallistujien on mahdollista seurata muiden tilassa olevien viestintää. Tilaan sijoittuminen itselle sopivalla tavalla rakentaa sosiaalista samanarvoisuutta.

Seinien ja kalusteiden lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös tilassa työskenteleviin ihmisiin. Kukin työntekijä voi siis miettiä sitä, kuinka omalla toiminnalla voi edistää kielellisen saavutettavuuden toteutumista. Tarkastelun kohteeksi voi ottaa esimerkiksi oman työpisteen tai sen palvelupolun, jonka varrelle oma työtehtävä sijoittuu.

Kielellisesti saavutettavat tilat 

Kaikkien pitää voida asioida tasavertaisesti yhteisissä tiloissa. Kielellisesti saavutettavissa tiloissa on helppo liikkua ja siellä voi asioida kielestä tai kommunikointimenetelmästä riippumatta. Tilat rakentuvat muun muassa seinistä, kalusteista ja siellä työskentelevistä ihmisistä. 

Kielellisesti saavutettavan tilan piirteitä

 • Kalusteiden sijoittelu ja työtilat sopivat kaikille kielenkäyttäjille. 
 • Kaikilla keskustelukumppaneilla on hyvä näkö- ja kuuloyhteys toisiinsa.  
 • Huoneessa on tilaa erilaisille kommunikoinnin apuvälineille. 
 • Tila mahdollistaa tulkkauksen vaatimat järjestelyt. 
 • Opasteet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. 
 • Valaistus on hyvä.  
 • Kontrastit visuaalisissa elementeissä ovat riittäviä.  
 • Kuvia on hyödynnetty kirjoitetun kielen rinnalla. 
 • Äänimaisema on hälytön. 
 • Painikkeissa on kohonumerot. 
 • Tilassa on käytetty pistekirjoitusta.

Pysähdy pohtimaan

 • Ovatko työpisteesi tilat kaikille asiakkaille sopivat?  
 • Voiko työtilassasi kommunikoida tasavertaisesti kielestä riippumatta?  
 • Kuinka voisit kuulla asiakkaiden toiveita työtilojen uudelleenjärjestelyssä?  
 • Onko opastus työpisteellesi selkeä, ymmärrettävä ja looginen?  

Tulosta huoneentaulu

Linkki tulossa vuoden 2023 alussa!

Katso video

Linkit

THL/Esteettömyys ja saavutettavuus

Invalidiliitto

Ympäristöministeriön ohje rakennusten esteettömyydestä

Lähteet

Tapio, Elina 2022. Kattovalaisimen korottaminen voi olla saavutettavuusteko. Blogikirjoitus. Raami kehittämispalvelut Oy.  Viitattu 16.12.2022.

Tapio, Elina 2021. Balettia avoimessa työtilassa. Blogikirjoitus. Raami kehittämispalvelut Oy.  Viitattu 16.12.2022.

Tapio, Elina 2018. Focal social actions through which space is configured and reconfigured when orienting to a Finnish Sign Language class. Linguistics and Education 44, 69–79.

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016.