Kuvat kommunikoinnissa

Kuvia on kaikkialla, ja hyödynnämme niitä arjessamme monin eri tavoin. Kuvien avulla voimme esimerkiksi opastaa, ohjeistaa ja herättää huomiota. Kun kuvia käytetään kirjoitetun tai puhutun kielen rinnalla, viestien vastaanottajakunta laajenee. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kuvitetut opaskyltit julkisissa rakennuksissa. Kuvien käyttö lisää kielellistä saavutettavuutta.  

Viestimme harvoin pelkkien kuvien avulla, ja kuvat ovatkin osa monipuolista kommunikointia kaikkien muiden ilmaisutapojen rinnalla. Kuvakommunikointia käyttävät ilmaisunsa ja ymmärtämisensä tukena erityisesti sellaiset henkilöt, joilla on haasteita puheen tuottamisessa tai puheen ymmärtämisessä. 

Kuvien käyttöä kommunikoinnin tukena on hyvä tietoisesti harjoitella. Kuvia löytyy verkosta, erilaista sovelluksista ja niitä voi piirtää myös itse. Kuvien avulla voit keskustella esimerkiksi kehonosista, lukumääristä ja tunteista.  

Kun käytät kuvia kommunikoinnin tukena, varmistu aina siitä, että ymmärrätte kuvan merkityksen samalla tavalla keskustelukumppanin kanssa.   

Kuvien käyttö edistää kielellistä saavutettavuutta

Kuvat ovat osa monipuolista kommunikointia. Kuvia käytetään puhutun, viitotun tai kirjoitetun kielen rinnalla tukemassa viestin välittymistä. Kun hyödynnät kuvia vuorovaikutustilanteissa, muista seuraavat asiat: 

 • Kuvat välittävät tietoa visuaalisesti. Kuvakommunikoinnissa on kyse viestien välittämisestä kuvien avulla.
 • Huomaa kuvat ympärilläsi. Ympärillämme on paljon kuvia. Niitä on liikennemerkeissä, opasteissa, ohjeissa ja verkkosivuilla. Hyödynnä jo olemassa olevia kuvia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.    
 • Kuvat ylittävät kielirajoja. Kuvat palvelevat hyvin sellaisia tilanteita, joissa osapuolet puhuvat eri kieltä. Kuvat tukevat vuorovaikutusta tilanteissa, joissa jollain on haasteita kielen tuottamisessa tai ymmärtämisessä.   
 • Kuvalla on monia eri tehtäviä. Kuvat esimerkiksi tukevat muistamista ja niiden avulla voi ilmaista tunteita. Kuvien avulla on myös helppoa löytää perille.  
 • Osoita kuvaa. Muista osoittaa sitä kuvaa, jolla haluat kertoa tai jonka avulla haluat tukea viestiäsi. Anna mahdollisuus myös keskustelukumppanillesi osoittaa esillä olevia kuvia. Joskus kuvan osoittaminen voi tuntua helpommalta kuin asian ääneen sanominen, vaikka varsinaista kielen tuottamisen haastetta ei olisikaan.  
 • Hyödynnä erilaisia mittareita. Terveydenhoitotilanteissa potilaat voivat kuvata vointiaan erilaisilla visuaalisilla mittareilla, kuten kipumittarilla tai tunnemittarilla. Mittareissa on asteikko, josta oman voinnin voi osoittaa, jos sitä ei voi sanoin kuvailla. 
 • Kuvista jää jälki. Kuvilla viestimisessä on paljon etuja muihin kommunikointimenetelmiin nähden. Luonnolliset kielet, eleet ja ilmeet katoavat heti niiden ilmaisun jälkeen, mutta kuvakommunikoinnista jää aina jälki. Näihin jälkiin voi palata myöhemmin. 
 • Ota kuvat käyttöön kaikessa viestinnässä. Kuvan avulla voit tehokkaasti tukea puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Kuvat auttavat lukijaa orientoitumaan tekstiin. 
 • Käytä selkeitä kuvia. Varmistuthan, että käyttämäsi kuvat ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä. Kuvakommunikoinnissa ei kannata käyttää turhia tehoste-efektejä. 
 • Harjoittele kuvien käyttöä. Kuvien käyttäminen kommunikoinnin tukena ei ole synnynnäinen taito, vaan taitoa tulee harjoitella. Vähitellen kuvien käytöstä tulee luonteva osa ammattitaitoasi.  
 • Kerää kuvapankkia. Voit kerätä työtehtäviisi liittyvää kuvapankkia. Verkossa on paljon erilaista kuvamateriaalia. Tutustu esimerkiksi Papunetin kuvapankkiin ja kuvatyökaluun. Jos et löydä valmiita kuvia, voit piirtää niitä myös itse. Älä ole kriittinen piirustustaitojesi suhteen.   
 • Muista kuvien käyttöoikeudet. Verkosta löytyy paljon kuvia, joita voi käyttää vapaasti ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Varmista kuitenkin aina kuvien käyttöoikeudet.  

Tulosta huoneentaulu

Linkki tulossa vuoden 2023 alussa!

Katso video

Linkit

Gavrilov, Tanja 2020. Kuvakommunikointi kuuluu kaikille. AMK-lehti/UAS journal. 

Gavrilov, Tanja 2020. Hanketyössä kehitetyt kuvat tukevat kielellistä saavutettavuutta. Päivystävät humanistit –blogisarja. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viitattu 13.5.2020. 

Gavrilov, Tanja 2019. Kuvan rooli monikulttuurisissa kohtaamisissa vahvistuu. KUVAKO-hankkeen blogi. Viitattu 13.5.2020. 

Gavrilov, Tanja & Havimäki, Johanna 2019. KUVAKO-kuvan rakennusaineita. Marja Eskel & Erja Anttonen (toim.) KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa, s. 53-65.Helsnki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. 

Papunet 2020. Kuvat kommunikoinnissa. Kehitysvammaliitto. 

Lähteet

HeisterTrygg, Boel (Pirkko Rautakoski (suom.) 2010. Graafinen kommunikointi: Esineet, kuvat ja symbolit puhetta tukevassa ja korvaavassa kommunikoinnissa. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry, Opike. 

Papunet 2022. Teemat. Kuvat kommunikoinnissa. Viitattu 16.12.2022

Selkokeskus 2021. Selkokuva. Viitattu 16.12.2022.