Kielellisesti saavutettava seminaari

Kielellisesti saavutettavan seminaarin voi toteuttaa monissa ympäristöissä. Tilaisuus voi olla lähiseminaari, verkkoseminaari tai näiden yhdistelmä eli hybridiseminaari. 

Hybridiseminaari lähetetään reaaliaikaisena seminaaritilasta verkkoon. Seminaarin järjestelyissä on tärkeää huomioida se, että samat kielellisen saavutettavuuden ratkaisut eivät välttämättä toimi molemmissa ympäristöissä. Esimerkiksi paikan päällä ja verkkolähetyksessä on hyvä olla omat viittomakielen tulkkinsa. Kirjoitustulkkaus voi sen sijaan toimia niin, että samaa tulkkausta seurataan niin paikan päällä kuin verkossakin. 

Ennen kielellisesti saavutettavan seminaarin suunnittelua kannattaa tutustua jo olemassa oleviin, yleisiin saavutettavan tapahtuman järjestämistä koskeviin oppaisiin. Ohjeista on hyvä poimia erityisesti sellaisia seikkoja, jotka liittyvät kieleen. Myös erilaisia kohderyhmiä kannattaa kuulla seminaarisuunnittelussa ja -järjestelyissä. 

Kaikkea ei tarvitse osata kerralla, vaan kielellisen saavutettavuuden ratkaisuja voi ottaa haltuun vähitellen. Kun seminaari on järjestetty erilaiset kielenkäyttäjät huomioiden, seminaari saa laajemman yleisön.  

Kielellisesti saavutettava seminaari on suunniteltava hyvin 

 • Kielellisesti saavutettavan seminaarin järjestämisen lähtökohtana on oikea tahtotila ja asenne. Seminaarin suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä vastaan voi tulla paljon uusia asioita, jotka vaativat perehtymistä ja monialaista yhteistyötä.  
 • Varmistu seminaaripaikan saavutettavuudesta. Tarkista, onko seminaaritila esteetön ja kaikkien saavutettavissa. Tarkista valaistus ja äänimaiseman hälyttömyys. Varmistu, että verkkoseminaariin on helppo liittyä ilman erityistä osaamista.
 • Hyödynnä seminaaritekniikkaa. Varmista laadukas äänentoisto ja kuvayhteys. Käytä verkkoseminaarin toteutuksen suunnitteluun ammattilaisia. Käykää yhdessä läpi, millaista tietoa videokuvalla halutaan välittää.
 • Määrittele seminaarin kohderyhmä. Kun tunnet kohderyhmäsi, tiedät, millaisia kielellisen saavutettavuuden ratkaisuja tarvitset tapahtumaasi.
 • Osallista kohderyhmät seminaarin suunnitteluun. Kuule kohderyhmien toiveita, kun suunnittelet kielellisen saavutettavuuden ratkaisuja.
 • Kielellisen saavutettavuuden tarpeet eivät välttämättä näy päällepäin. Joukossamme on 800 000 eri tavoin kuulovammaista henkilöä. Kirjoitustulkkauksen ja induktiosilmukan avulla kaikki voivat osallistua seminaariin yhdenvertaisesti.
 • Budjetoi seminaarin kielellisen saavutettavuuden ratkaisut. Rekrytoi riittävästi ihmisiä, ammattilaisia ja rahaa. Kielellisen saavutettavuuden palveluja tarjoavat kouluttautuneet ammattilaiset.
 • Viesti seminaarista kielellisesti saavutettavalla tavalla seminaariviestinnän kaikissa vaiheissa. Käytä selkeää kieltä, viesti monikanavaisesti ja laajenna tarvittaessa kielivalikkoa.
 • Tulkkauspalvelut takaavat viestin välittymisen. Pohdi tulkkauksen tarvetta seminaarin kohderyhmien näkökulmasta. Seminaaritiimissä on hyvä olla koordinaattori, joka vastaa tulkkausjärjestelyistä ennen seminaaria ja seminaarin aikana.
 • Tiedota osallistujia seminaarin tulkkauksesta hyvissä ajoin. Näin vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä ja tulkkausjärjestelyihin liittyviltä väärinymmärryksiltä.
 • Ohjeista seminaarin puhujia seminaarin kielellisestä saavutettavuudesta. Näin puhujat voivat huomioida sen esityksissään. Puhuja voi myös olla ensimmäistä tulkatussa tilanteessa.
 • Liitä kuvailu osaksi juontoa. Kuvaile seminaaritilaa ja tapahtumia. Kuvailusta hyötyvät erityisesti näkövammaiset.
 • Muistathan, että verkkoon jäävä seminaaritallenne on tekstittävä.

Tulosta huoneentaulu

Linkki tulossa vuoden 2023 alussa!

Katso Ydinasia-hankkeen seminaaritallenne

Lähteet

Kulttuuria kaikille -palvelu. Tarkistuslista esteettömän koulutuksen järjestäjälle. Viitattu 16.12.2022.

Aluehallintovirasto. Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus. Viitattu 16.12.2022.

Kaartinen, Sini & Linnapuomi, Aura 2015. Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. 2. uudistettu painos. Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, Finland Festivals ry ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy. Viitattu 16.12.2022.

Linkit