Uutiset

Ydinasia-hankkeen uutiset ja tiedotteet

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 11.12.2022
Ydinasia-hankkeen toinen Podcast

Ydinasia-hankkeen toisessa podcast-jaksossa keskustellaan siitä, millaista asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa on viittomakielisen henkilön näkökulmasta. Keskustelemassa ovat Marja Eskelinen Kuopiosta ja hanketyöntekijä Aatu Saali Siilinjärven kunnasta. Podcastia vetää tuttuun tapaan Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Minna-Kaija Kortelainen.

Henkilöt kommunikoivat kuvassa viittomakielellä.
Kuva: Papunet-kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 30.12.2021
Haasta itsesi ja opi uutta ensi vuonna

Haasta itsesi ja opi lisää ensi vuonna. Kielellisen saavutettavuuden osaamista tarvitaan.

Sote-henkilöstön koulutukset jatkuvat vuonna 2022 seuraavasti:

  • Erilaiset kielenkäyttäjät 18.1.2022 ja 20.1.2022
  • Kuvakommunikointi 25.1.2022 ja 1.2.2022
  • Selkokieli 1.3.2022 ja 15.3.2022
  • Tulkatut tilanteet 5.4.2022 ja 19.4.2022
Henkilö opettaa toiselle henkilölle jotain uutta. Molemmat hymyilevät tyytyväisinä. Puhekuplissa on kysymys-merkki ja huutomerkki.
Kuva: Papunet-kuvapankki/oppia uutta/@Sclera

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 17.12.2021
Blogi “Kurkistus Ydinasia-hankkeen arkeen: Lehtori työpajojen, uuden työyhteisön ja työn tuunaamisen parissa 

Ydinasia-hankkeen projektipäällikkö Tanja Gavrilov kertoo blogissaan, miten hanketyö on avannut ammattikorkeakoululehtorin työhön aivan uusia ulottuvuuksia. Hanketyössä työyhteisö ja työtehtävät muuttuvat ja moninaistuvat. Lue lisää aiheesta Tanjan blogista.

Kuvassa on Ydinasia-hankkeen projektipäällikkö ja lehtori Tanja Gavrilov.
Tanja Gavrilov, projektipäällikkö ja lehtori.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 15.12.2021
Joulurauhaa ja saavutettavaa uutta vuotta

Vuonna 2022 Ydinasia-hanke jatkaa työtään selkeän ja ymmärrettävämmän vuorovaikutuksen parissa. Luvassa on koulutuksia, testiryhmätoimintaa, podcasteja, blogeja, videoita ja loppuseminaari. Hankkeessa suunnitellaan myös sote-alan käyttöön kehittämistyökalu.

Hankeväki rauhoittuu joulun viettoon ensi viikon aikana ja toivottaa kaikille joulurauhaa ja saavutettavaa uutta vuotta.

Keltaisella pohjalla lukee "Toivotamme joulurauhaa ja saavutettavaa uutta vuotta". Punaisen joulupallon sisällä lukee "Jatketaan yhteistyötä ensi vuonna".

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 30.11.2021
Joulukalenteri tulossa

Ydinasia-hanke julkaisee joulukuussa joulukalenterin Facebookissa. Koska kielellinen saavutettavuus on hankkeessamme tärkeää, jaamme joulukalenterin jokaisesta luukusta vinkkejä selkeämpään ja ymmärrettävämpään vuorovaikutukseen.

Punaisessa joulupallossa lukee "vinkkejä". Keltaisella pohjalla lukee, että Ydinasia-hankkeen joulukalenteri tulee Facebookiin.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 2.11.2021
Toinen Mitä sanoit? -työpaja

Toisessa Ydinasia-hankkeen etätyöpajassa tutustuttiin erilaisiin kielenkäyttäjiin. Käsittelimme asiaa niin työyhteisöjen kuin potilas- ja asiakaskohtaamisistenkin näkökulmista. Pohdimme erilaisia kielellisiä haasteita, joita kohtaamme työelämässä. Haasteita voi syntyä, jos kohtaamme erikielisiä ihmisiä. Myös sairauden tai vamman aiheuttamat haasteet ymmärtämisessä tai ymmärretyksi tulemisessa voivat haastaa meitä erilaissa kohtaamisissa.

Puheenvuoron 2.11. saivat muun muassa kokemusasiantuntija Liisa Mertala, jonka mukaan CP-vamma kuuluu ja näkyy hänessä, sekä selkokielen asiantuntija Soilimaria Korhonen. Korhonen kertoi erilaisista kielenkäyttäjistä sosiaali- ja terveysalan kohtaamistilanteissa. Ääneen pääsi myös yliopettaja Lena Segler-Heikkilä, joka johdatteli meitä pohtimaan muun muassa vuorovaikutusta estäviä tekijöitä.

Kuvassa selkokielen asiantuntija Soilimaria Korhonen. Taustalla Minna Kaija-Kortelainen.
Kuvassa Savonia-ammattikorkeakoululta Soilimaria Korhonen ja Minna Kaija-Kortelainen.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 19.10.2021
Blogi “Kuvat viestinnän tukena”

Kuvilla voi kertoa ja tukea sanomaa sekä saavuttaa erilaisia kohderyhmiä. Kuvat ovat itseasiassa todella vahvoja viestin välineitä. Kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta ei riitä, että kuva saa katsojan huomion. Sen on myös tuettava sanomaa ja täytettävä mielellään selkokuvan kriteerit. Kuvat ovat usein ratkaisevassa roolissa niin tiedottamisessa kuin mainostamisessakin. Oikein kohdennetut ja valitut kuvat voivat selkeyttää viestintää ja auttaa katsojaa ymmärtämään ja tulkitsemaan näkemäänsä ilman tekstiäkin. Lue lisää aiheesta Kuopion kaupungin hanketyöntekijän Sanna Soinisen kirjoittamasta blogista.

Kuvassa kaksi henkilöä katselevat iloisena valokuvia.
Kuva: Papunet-kuvapankki, papunet.net, Sclera, muokattu versio

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 14.10.2021
Kasvatetaan sote-henkilöstön kielellistä osaamista Pohjois-Savon alueella

Ydinasia-hankkeen Mitä sanoit? -työpajojen tarjontaa laajennetaan koko Pohjois-Savon alueelle. Samalla tarjoamme mahdollisuutta lähiopetukseen eli työpajoja omiin työpisteisiin. Selvitämme parhaillaan myös aiheeseen liittyvän verkkokurssin toteuttamista.

Kannattaa siis seurata uutisiamme. Ydinasia-hanke haluaa tavoittaa mahdollisimman laajasti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja antaa heille vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja kielellisen saavutettavuuden työkaluja. Näitä välttämättömiä taitoja tarvitaan mm. lainsäädännön, väestön ikääntymisen, palvelujen digitalisoitumisen ja erityisryhmien takia. Jokaiselle ihmiselle pyrittävä luomaan yhdenvertaiset mahdollisuudet selvitä ja saada apua sote-ympäristössä. Kun osaaminen kehittyy, ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyiksi palvelujen äärellä paremmin. Meidän kaikkien asiointi on helpompaa, kun palvelujen suunnittelussa on huomioitu erilaiset palvelujen käyttäjät.

Puhekuplassa on kysymys: Mitä sanoit?

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 1.10.2021
Blogi “Kielellisen saavutettavuuden osaaminen Ydinasia -hankkeen tavoitteena”

Ydinasia-hankkeen työntekijä, KM, lehtori ja viittomakielen ja puhevammaisten tulkki, Marjukka Nisula kertoo blogissaan testiryhmistä tiedonlähteenä. Mitä asioita testataan? Miten testituloksia hyödynnetään mm. sosiaali- ja terveyshuollon henkilökunnan koulutuksissa? Jos kiinnostuit aiheesta, lue Marjukan blogista lisää.

Kaksi henkilöä yrittävät kommunikoida, mutta eivät ymmärrä toisiaan.
Papunet-kuvapankki: “ei ymmärrä toista”, @Kuvako

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 30.9.2021
Testiryhmätoiminta alkanut

Ydinasia-hankkeen testiryhmätoiminta on hyvässä vauhdissa. Testiryhmät testaavat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluja ovat esimerkiksi asiakaskohtaamiset, ajanvaraus ja verkkosivut. Testiryhmät antavat arvokasta palautetta siitä, kuinka palveluja voisi kehittää helppokäyttöisemmiksi. Tavoitteena on parantaa kielellistä saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhoidon palveluissa.

Testiryhmässä arvioidaan esimerkiksi

  • miten helppoa tiedon löytäminen on verkkosivuilta
  • onko sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksissa helppo liikkua
  • onko hoitoon ja tutkimuksiin helppo hakeutua
  • ovatko saadut ohjeet ymmärrettäviä.
Sinisävyinen piirroskuva, jossa kaksi henkilöä kävelevät ylämäkeen hymyillen, ja toisiaan tukien. Kuvan alalaidassa on viittomakielen tulkkauksen symboli, tablettitietokoneen kuva sekä kynä ja paperi.
Papunet-kuvapankki: tuki kommunikaatiossa.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 22.9.2021
Ensimmäinen Mitä sanoit? -työpaja

Ensimmäisessä työpajassa 21.9. perehdyttiin vuorovaikutuksen perusasioihin ja kiinnitimme huomiota väärinymmärrysten minimoimiseen erilaisissa kohtaamisissa. Työpajan tavoitteena oli yhteisen ymmärryksen rakentaminen kielellisestä saavutettavuudesta.

Tutustuimme työpajassa myös kielellisen saavutettavuuden taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön. Teimme työpajassa näkyväksi sosiaali- ja terveysalan kasvokkaisia ja digitaalisia palvelupolkuja, ja niissä tapahtuvia kielellisiä kohtaamisia.

Toinen samansisältöinen työpaja järjestetään ti 5.10. klo 12.30–16.00.

Puhekuplassa on kysymys: Mitä sanoit?

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 3.9.2021
Blogi “Ydinasia-hanke – oikealla asialla

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankekoordinaattori Aatu Saali kirjoittaa blogissaan osaamiskartoituksen tuloksista. Osaamiskartoituksessa kysyttiin Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osaamista kielellisen saavutettavuuden saralla. Vastauksista löytyi niin hyviä kuin myös huolestuttaviakin asioita. Lue lisää blogista.

Osaamiskartoitukseen osallistuneiden taustatiedot. Vastaajia Siilijärveltä 60 % ja Kuopiosta 40 %.
Taustatiedot vastaajista. Kuva: Aatu Saali

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 24.8.2021
Ydinasia-hankkeen ensimmäinen Podcast

Ydinasia-hankkeen Podcastit julkaistaan Humanistisen ammattikorkeakoulun #Podiskelua-kanavalla Soundcloudissa. Ydinasia-hankkeen ensimmäisessä podcast-jaksossa avataan kielellisen saavutettavuuden ulottuvuuksia ja sitä, miten Ydinasia-hanke edistää niitä sosiaali- ja terveysalalla. Keskustelemassa ovat Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Minna-Kaija Kortelainen ja selkoviestinnän opettaja Soilimaria Korhonen.

Kuunteleva henkilö pitää kättään korvan takana, Papunetin kuvapankki.
Papunet kuvapankki/kuunnella/© Sergio Palao/ARASAAC

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 18.8.2021
Mitä sanoit? - kielellisen saavutettavuuden etätyöpajat  

Ydinasia-hanke järjestää syksyllä 2021 ja keväällä 2022 viisi erilaista kielellisen saavutettavuuden etätyöpajaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Jokaisesta työpajasta tarjotaan kaksi samansisältöistä koulutusta eri ajankohtina, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan.

Mitä sanoit? -etätyöpajoissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestä   taustasta riippumatta.  

Puhekuplassa on kysymys: Mitä sanoit?

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 12.7.2021
Blogi “Helppo polku asiakkaalle”

Kuopion kaupungin hanketyöntekijä Sanna Soininen kertoo blogissaan terveydenhuollon asiakaspolkujen alkukartoituksesta ja paljastuneista ongelmakohdista. Helppo ja yhdenvertainen asiakaspolku kaikille terveydenhuollon asiakkaille on kaunis tavoite.

Katso video ja kuvittele, että astut sisään Kuopion terveyskeskukseen. Automaattiovet avautuvat, ja tila on avoin. Tulija huomaa heti, että oikealla on ilmoittautumispiste ja vasemmalla puolella hissit, ja seinillä on opasteita tiloista. Kuulostaa selkeältä. Kuvittele seuraavaksi sama tilanne niin, että et näkisi, kuulisi tai et pystyisi itsenäisesti liikkumaan. Tai jos et ymmärtäisi kieltä tai kokonaisuus katoaisi liiallisen informaation myötä. Joillekin helppo saapuminen terveyskeskukseen voi olla erittäin hankalaa.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 29.6.2021
Seuraa viestintäämme

Ydinasia-hankkeen viestinnän tavoitteena on lisätä hankkeen tunnettavuutta ja kertoa sen toiminnoista, edistymisestä sekä tavoitteista avoimesti ja helposti lähestyttävällä tavalla eri kohderyhmille. Seuraa uutisiamme Ydinasia-hankkeen nettisivuilta ja lue kiinnostavia blogejamme ja Facebook-postauksia. Kesän aikana voit bongata hankkeemme mm. kaupungin infotauluilta, tienvarsimainoksista. Haemme myös testiryhmää Viikko Savon mainoksilla.

Hankkeen edetessä nettisivuille ja YouTube-kanavalle syntyy koulutus- ja perehdytysmateriaalia sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Ydinasia-hankkeen mainos testiryhmän etsimisestä.. Puhekuplassa on kysymys: Mitä sanoit?
Mainos Viikko Savossa testiryhmän etsimiseen.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 28.6.2021
Blogi “Kommunikoinnin tukeminen sosiaali- ja terveyspalveluissa”

Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori ja Ydinasia-hankkeen projektipäällikkö Tanja Gavrilov kertoo blogissaan kommunikointia tukevista menetelmistä ja siitä, miten kommunikoinnin parantaminen terveysalalla on elintärkeää.

Kaksi henkilöä keskustelee piirroskuvassa. Toinen käyttää ilmaisussaan käsiä.
Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Kuvako.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 9.6.2021
Blogi “Saavutettavuutta lisäämässä  — osallisuutta kehittämässä”

Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtori, Minna Kaija-Kortelainen, kertoo blogissaan, miten kielellistä saavutettavuutta ja osallisuutta voitaisiin kehittää erilaisten ryhmien osalta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Papunet kuvapankin kuva perheiden osallisuudesta. Kuvassa kaksi ihmistä istuu pöydän ääressä keskustelemassa.
Papunet kuvapankki/ Perheiden osallisuus/@Sclera, muokkaus Savas

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 1.6.2021
Testiryhmän haku Ydinasia-hankkeeseen

Onko sinulla tai läheiselläsi vaikeuksia asioida terveyspalveluissa? Vaikeus voi liittyä puhumiseen, puheen ymmärtämiseen, muistisairauteen, kuulemiseen, heikkoon kielitaitoon tai johonkin muuhun.

Ydinasia-hanke etsii ihmisiä testaamaan Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Testiryhmässä pääset testaamaan palveluja, osallistumaan haastatteluun ja työpajoihin. Samalla olet mukana yllätyspalkinnon arvonnassa. Tule mukaan!

Miksi?
Ydinasia-hankkeen tavoitteena on parantaa kielellistä saavutettavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluja ovat esimerkiksi erilaiset asiakaskohtaamiset, ajanvaraus ja verkkosivut.

Mitä?
Testiryhmässä arvioit esimerkiksi

Papunet-kuvapankin kuva. Osallistuja menee mukaan ryhmään, johon nuoli osoittaa.
Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera

• miten helppoa tiedon löytäminen on verkkosivuilta
• onko sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksissa helppo liikkua
• onko hoitoon ja tutkimuksiin helppo hakeutua
• ovatko saamasi ohjeet ymmärrettäviä.

Tämän jälkeen palveluita ja verkkosivuja on mahdollista parantaa.

Miten?
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Ydinasia testaa -sivuilla.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 28.5.2021
Kansainvälinen selkokielen päivä 28.5.

28.5. on kansainvälinen selkokielen päivä. Tarvitsemme selkokieltä, koska jokaisella ihmisellä on oikeus saada tietoa, jota on helppo ymmärtää. Selkokieli parantaa saavutettavuutta. Lue lisää https://selkokeskus.fi/

Selkokielen päivänä palkitaan Vuoden selväsanainen. Selkokielen neuvottelukunnan esiraati valitsi ehdokkaiksi Soilimaria Korhosen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Yle Uutiset selkoruotsiksi (Yle Nyheter på lätt svenska). Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman valitsi voittajaksi Soilimaria Korhosen.

Kansainvälinen selkokielen päivä on juhlapäivä myös Ydinasia-hankkeelle, sillä voittajaksi valittu Soilimaria Korhonen on mukana Ydinasia-hankkeessa. Onnittelut Soilimarialle!

Lue Ketju-lehden artikkelista lisää, miten selkokielestä tuli osa sosiaali- ja terveysalan opintoja Savonia ammattikorkeakoulussa.

Vuoden selväsanainen 2021 Soilimaria Korhonen
Selkoviestinnän opettaja Soilimaria Korhonen.

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 28.5.2021
Osaamiskartoitus ammattilaisille

Ydinasia-hankkeen päätavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista niin, että palvelut olisivat kielellisesti saavutettavia. Jo hankehakuvaiheessa tutustuimme niihin koulutustarpeisiin, joita henkilöstöllä on teemaan liittyen. Nyt olemme alkaneet kerätä lisätietoa näistä kehittämisen kohteista. Lähetimme kyselyn Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan ammattilaisille viikolla 21. Kyselyn vastausten pohjalta tiedämme tarkemmin, minkä asioiden osalta osaamista olisi tarpeen kehittää.

Hankkeen vuorovaikutuksen työpajat ja koulutustilaisuudet alkavat syksyn 2021 aikana. Tilaisuuksissa syvennetään taitoja eri tavalla kommunikoivien ihmisten kohtaamiseen.

Kielellisesti saavutettavat palvelut ovat lopulta meitä kaikkia varten!

Piirroskuvan keskellä on valkoinen lomake, jossa on mustia merkintöjä. Lomakkeen päällä on lyijykynä.
Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen-

_____________________________________________________________________________________________

Uutinen 20.5.2021
Kansainvälinen saavutettavuuspäivä 20.5.

Kansainvälistä saavutettavuuspäivää vietetään vuonna 2021 jo kymmenettä kertaa. Digitaalinen saavutettavuus ja erilaisten ihmisten tarpeet sähköisten palvelujen käytössä pitäisi huomioida vuoden jokaisena päivänä. Hyvä, että asia on esillä saavutettavuuspäivänä 20.5.2021. Esimerkiksi sosiaalisen median palvelut saadaan saavutettaviksi myös näkövammaisille lisäämällä kuviin alt-tekstit eli vaihtoehtoiset tekstit. Alt-tekstissä kuvan sisältö kuvataan sanallisesti niin, että näkövammainenkin somenkäyttäjä saa tiedon, mitä kuva esittää. Lue lisää Näkövammaisten liiton sivuilta https://www.nkl.fi/fi/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa

Lue lisää kansainvälisestä saavutettavuuspäivästä:
https://www.nkl.fi/fi/tapahtuma/kansainvalinen-saavutettavuuspaiva
https://globalaccessibilityawarenessday.org/

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC

Papunetin kuva saavutettavuudesta, ©Sergio Palao, ARASAAC.

_____________________________________________________________________________________________

Tiedote 19.3.2021

Ydinasia-hanke kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa
Tiedote 19.3.2021

Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin sekä Siilinjärven kunnan yhteishanke

Ydinasia käynnistyi helmikuussa 2021. Hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vuorovaikutustaitoja parantamalla heidän kielellistä osaamistaan. Näin sosiaali- ja terveysalan ympäristöt ja palvelut tulevat kielellisesti saavutettavammiksi erilaisille asiakkaille. Hanke kouluttaa terveydenhoitoalan, kuntien ja järjestöjen henkilöstöä ja vapaaehtoistoimijoita sekä palveluiden suunnittelijoita ja sisällöntuottajia. Vuorovaikutuksen työpajoissa annetaan koulutusta kohdata eri tavoin kommunikoivia ihmisiä ja vähennetään vuorovaikutuksessa syntyviä väärinymmärryksiä. Hanke tarkastelee myös terveydenhoidon tiloja ja digitaalisia ympäristöjä kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta, ja testaa sosiaali- ja terveysalan palveluja monipiirteisen testiryhmän kanssa. Ydinasia-hanke tuottaa avoimia videoita ja podcast-sarjan koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Materiaalin avulla myös alalle tulevat uudet työntekijät voivat perehtyä kielelliseen saavutettavuuteen.

Tavoitteena on luoda kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämistyökalu laajemminkin sosiaali- ja terveysalalle. Alan ammattilaiset voivat nostaa osaamistaan kehittämistyökalun avulla, ja osaavat siten huomioida paremmin erilaisia asiakasryhmiä uusien palvelujen muotoilussa. Tarve kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämiseen nousee muun muassa muuttuneesta lainsäädännöstä (esim. digipalvelulaki), moninaistuvasta asiakaskunnasta, palvelujen digitalisoitumisesta sekä pyrkimyksestä palvelujen kustannustehokkuuteen.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan Unionin sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Savo. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Tanja Gavrilov
Humanistinen ammattikorkeakoulu
tanja.gavrilov@humak.fi
+358 40 034 9368

Minna Kaija-Kortelainen
Savonia-ammattikorkeakoulu
minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
+385 44 785 6645

_____________________________________________________________________________________________

Ydinasia-hankeen osapuolten logot: Humak, Savonia, Kuopio, Siilinjärvi.